GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost /dále jen "správce"/ zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Společnost Desjoyaux, s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník a klient poskytujete nebo které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Základní osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon.

Proč osobní údaje potřebujeme?

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o naší společnosti, našich produktech a službách nebo marketingových akcích, v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky či telefonickým hovorem, nebo prostřednictvím webových stránek.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • naše společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci na území České republiky. Chceme být Vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo potřebujete opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, vč. zabezpečení datových úložišť a uložení dokumentů v listinné podobě. Ke shora uvedeným údajům má přístup pouze správce a jím pověřené osoby.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (podle čl. 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR")

Bazény Desjoyaux, s.r.o. 

Sídlo: Hornoměcholupská 1480/53, Hostivař, 102 00 Praha 10  

IČO: 26448769, DIČ: CZ26448769

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 82951

den zápisu: 25. dubna 2001

zastoupena jednatelem Rudolfem Pejšou

e-mail: info@desjoyaux.cz