CO JE BEZPOTRUBNÍ FILTRACE DESJOYAUX?


Systém bezpotrubní filtrační jednotky používá Desjoyaux již od roku 1983, kdy byl podán návrh na patent. Filtrace bez potrubních rozvodů a prostupů do bazénové stěny zajišťuje jednoduchý a efektivní způsob údržby kvality vody.

Voda z bazénu vtéká přes skimmer do filtrační jednotky, kde se přes geotextilní vak přefiltrují hrubé nečistoty. Přes sací potrubí se pročištěná voda dostane k čerpadlu, které vodu přes výtlačné  potrubí vrátí zpět do bazénu. Roztočením vody v bazénu a silným výkonem čerpadla 18m3 vody/hod. se voda vířivým pohybem vrátí zpět do skimmeru a proces se opakuje. 

Níže je uvedeno porovnání bezpotrubní filtrace se standardní pískovou filtrací.
Filtrační systém má dvojí úlohu: chránit vodu a dodávat jí čistotu a průzračnost.

Na trhu jsou tři hlavní bazénové filtrační systémy.

- tradiční bazénová filtrace se spodním odtokem a potrubím kolem bazénu, které vede k filtračnímu médiu (zpravidla pískovému filtru) umístěnému v technické místnosti mimo bazén,

- přepadová bazénová filtrace, která nemá skimmer ani spodní odtok, protože voda z bazénu před filtrací přetéká do vyrovnávací nádrže,

- bezpotrubní bazénová filtrace (nebo autonomní filtrační skupina), kde jsou všechny prvky potřebné k filtraci obsaženy ve filtrační skupině umístěné na okraji bazénu.

Úspěch bezpotrubní filtrace pramení ze skutečnosti, že tento systém odstraňuje hlavní nevýhody ostatních dvou systémů.

Hlavní výhodou bezpotrubní bazénové filtrace je jednoduchost instalace systému, který nevyžaduje žádné potrubí kolem bazénu ani vzdálenou technickou místnost pro umístění filtru, protože potrubí, čerpadlo a filtrační média jsou obsaženy v jednotce umístěné na okraji bazénu. To znamená, že dochází k menším tlakovým ztrátám v důsledku nadměrných vzdáleností mezi bazénem a filtračním médiem a omezuje se riziko netěsností.

Druhou a neméně důležitou výhodou, která vyplývá z předchozích bodů, jsou náklady na instalaci systému, protože se snižují náklady na pracovní sílu.

V neposlední řadě jsou bazény vybavené filtrační jednotkou dokonale přizpůsobeny dnešním povrchům pozemků. Pro instalaci technické místnosti není potřeba další prostor ve spodní části pozemku: je třeba zohlednit pouze plochu bazénu a regulační vzdálenosti (v souladu s PLU).

Díky těmto výhodám jsou filtrační skupiny ideální jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Pro více informací se obraťte na svého partnera Desjoyaux.DVA MODELY FILTRAČNÍCH JEDNOTEK DESJOYAUX


ZÁVĚSNÁ FILTRACE GRI 181

FIltrace je zavěšena jen přes okraj bazénu, jednoduchá instalace je vhodná pro ekonomicky zamýšlené bazény nebo na chalupy. Zahrnuje přitom vše potřebné pro dokonale čistou vodu.

Filtrační jednotka GRI 181 je vybavena skimmerem, výtlačnou tryskou a dvěma LED světly. 

FIltrace zajišťuje díky boční trysce dokonalé promíchání vody v bazénu, a to i v těch nejskrytějších koutech. Filtrace může pro malé děti sloužit i jako odrazový můstek ...

ZABUDOVANÁ FILTRACE PFI CAMO

Zabudovaná designová filtrace PFI CAMO je elegantní řešení pro každý bazén. Filtrace splňuje požadavky na skryté řešení, které není na první pohled vůbec znatelná. 

Při zakrytí vrchní části filtrace dlažbou Desjoyaux je filtrace ideálně a skrytě zakomponována do okolní dlažby. 

Přes zabudovanou filtraci přejede každé zastřešení a nad filtraci je možno použít i lamelové zakrytí. 

Filtraci je možno dokonale skrýt i do moderních dřevěných teras tak, že si nikdo nevšimne, že stojí nad filtrací. 

Chcete se dozvědět víc?