FAQ - Často kladené otázky

Následuje seznam často kladených otázek od našich klientů.
Nezodpověděli jsme vám vaší otázku? Naši prodejci vám rádi poradí.

Téma: VÝSTAVBA A INSTALACE

DÁT SI POSTAVIT BAZÉN: ZÁKLADY
Jak dlouho se staví bazén Desjoyaux?

 V závislosti na počasí v 7 etapách za 7 dní :
- Zaměření bazénu Zemní práce Vybudování patek
- Armování základové desky Instalace konstrukčních dílů Instalace nastavovacích vzpěr
- Armování nádrže Betonování nádrže Vybudování základů pod dlažbu (patky)
- Zasypání Dokončovací zednické práce a uhlazení cementovou stěrkou
- Pokládka obrub
- Pokládka lineru Připojení filtračního systému Spuštění bazénu
- Volba dlažby Pokládka dlažby

Je třeba hlásit stavbu bazénu?

Bazén do 40 m2 zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. l písm. d) bod 5. stavební povolení ani ohlášení (pouze se vydává územní souhlas).
Nad 40 m2 do 300 m2 zastavěné plochy a do hloubky 3 m vyžaduje ohlášení (případně bez územního souhlasu, pokud stavba splňuje podmínky § 104 odst. l stavebního zákona).
Nad 300 m2 vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.
Ve všech případech se jedná o bazény, která nejsou vodním dílem.

Musím nahlásit bazén své pojišťovně? Pokud ano, tak kdy?

Výstavbu bazénu u domu je třeba nahlásit pojišťovně, u které je pojištěna vaše nemovitost a u které máte pojištění odpovědnosti. Tento krok provádí majitel.

Může výstavba bazénu zvýšit daň z nemovitosti?

Jakmile je bazén pevně spojen se zemí a nemůže být přemísťován, stává se příslušenstvím nemovitosti.
Pokud se provádějí zemní a zednické práce, může bazén (i dodaný jako stavebnice) mírně zvýšit daň z nemovitosti.
Je třeba poznamenat, že zvýšení závisí na ploše bazénu, ale také na ploše stavebních prvků kolem něho: teras, technických staveb, …

Může obecní úřad nařídit barvu lineru?

Barva lineru je obecně povinná, pokud se bazén nachází v blízkosti památkově chráněné budovy, v pobřežní oblasti, nebo může být dána územním plánem dané obce. V takovém případě je uživatel povinen uposlechnout požadavek obecního úřadu.

Mám nadzemní bazén a chtěl bych ho zapustit do terénu. Musím to nahlásit na obecním úřadě?

Bazén do 40 m2 zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. l písm. d) bod 5. stavební povolení ani ohlášení (pouze se vydává územní souhlas).
Nad 40 m2 do 300 m2 zastavěné plochy a do hloubky 3 m vyžaduje ohlášení (případně bez územního souhlasu, pokud stavba splňuje podmínky § 104 odst. l stavebního zákona).
Nad 300 m2 vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení.
Ve všech případech se jedná o bazény, která nejsou vodním dílem.

Co je to územní plán?

Územní plán je dokument, který rozděluje pozemky podle použití, ke kterým mají sloužit ve smyslu možnosti na nich stavět (obydlí, rekreační objekty, podnikání, chráněné přírodní plochy).  

INSTALACE BAZÉNU DESJOYAUX
Jaké jsou vlastnosti bazénu Desjoyaux?

Technická zvláštnost bazénů Desjoyaux spočívá v jednoduchosti jejich dvou základních koncepcí a v nezávislosti jejich prvků mezi sebou.
- konstrukce bednění: trvalé aktivní bednění
- bezpotrubní filtrace

Co je to bazén „na klíč“?

Bazén „na klíč“ je bazén, jehož celou realizaci zajišťuje váš prodejce. Všechny etapy, od umístění po napuštění vody, provedou týmy odborníků.

Když zakoupím materiál, od kdy začíná běžet záruka?

Záruka začíná běžet ode dne fakturace zákazníkovi, a to po dobu stanovenou pro daný výrobek.

Mohu obdržet kopii záručního listu?

Ano, na základě zaslání písemné žádosti s kopiemi smluvních dokumentů do sídla společnosti Desjoyaux.
-  Zaplacené faktury za montáž a dodávky
- Protokol o instalaci

VÝPOČET OBJEMU VODY
Jaká je správná výška hladiny v bazénu?

Správná výška hladiny se nachází v horních 3/4 výšky skimmeru, výšku hladiny je třeba pravidelně kontrolovat.

Jak lze vypočítat objem vody v obdélníkovém bazénu?

Pro výpočet objemu vašeho bazénu:
Sečtěte maximální hloubku a minimální hloubku a výsledek vydělte 2, obdržíte tak průměrnou hloubku
Následně vynásobte šířka x délka x průměrná hloubka

Jak lze vypočítat objem oválného bazénu?

 Pro výpočet objemu oválného bazénu:
nejdelší délka x největší šířka x průměrná hloubka x koeficient 0,89 = objem v m³
příklad: 8 m x 4 m x 1,5 x 0,89 = 42,72 m³ 

Jak lze vypočítat objem kulatého bazénu?

Pour calculer le volume de votre piscine ronde :
průměr x průměr x průměrná hloubka x koeficient 0,78 = objem v m³
příklad: váš bazén má průměr 4,6 m a hloubku mezi 1,10 m a 1,30 m
4,6 x 4,6 x 1,20 x 0,78 = 19.80 m3

Jak mohu vypustit bazén bez přepadu?

Horní vrstva bazénové vody se může vyčerpat pomocí hadice od vysavače připojené na trysku filtrace a vyvedené do kanalizace. Filtrace musí být v manuálním režimu. Největší část bazénu lze pak vyčerpat pomocí ponorného čerpadla.

Můj bazén nemá přepad. Hrozí zde riziko přetečení?

Nedoporučujeme nechat bazén přetéci. V oblastech se silnými srážkami doporučujeme instalovat přepad nebo pravidelně odčerpávat vodu z bazénu pomocí hadice připojené na výtlačnou trysku filtrace a vyvedené do kanalizace.

Co je to ponorné čerpadlo?

Jedná se o vodotěsné čerpadlo, které je ponořené do čerpané vody.    

Co je to výtlačné čerpadlo?

Jedná se o čerpadlo určené k vytlačení kapaliny o několik metrů výše nebo k jejímu vytlačení pod tlakem do připojeného potrubí. Tento termín se používá zejména u odpadních vod při čerpání z úrovně, která se nachází po úrovní kanalizační sítě.

FILTRAČNÍ SYSTÉM
Jaké existují jednotlivé způsoby filtrace?

Existuje několik principů mechanické filtrace:
- pískový filtr
- kartušový filtr
- křemelinový filtr
- podtlakový nebo přetlakový filtr s aktivní membránou 
Výkonnost filtru podmiňuje především jemnost jeho filtrace.

Co je to filtrační jednotka?

Výrobek a patent společnosti Desjoyaux. Filtrační jednotka se umísťuje sedlově na obvodový plášť bazénu. Skládá se z přední části ponořené do bazénu a obsahující soustavu filtračních prvků (prostor filtru) a ze zadní části zabudované do terénu kolem bazénu a obsahující technický prostor s čerpadlem a potrubními rozvody sání a výtlaku. Toto uspořádání omezuje délku potrubních rozvodů, a tedy nebezpečí netěsností. K dispozici je jako sedlová, integrovaná nebo zabudovaná ve schodišti.

Proč zvolit bezpotrubní filtraci?

Bezpotrubní filtrace snižuje tlakové ztráty a nebezpečí netěsností. Umísťuje se sedlově na obvodovou stěnu bazénu, na kterém je však zcela nezávislá. Případné zásahy do filtrace jsou tedy velice snadné.

Z jakých prvků se skládá filtrace?

V systému Desjoyaux je voda nasávaná skimmerem, filtrovaná přes aktivní membránu filtrace a výtlačnou tryskou se vrací zpět do bazénu.

Jak je to v případě renovace?

Koncepce filtrace Desjoyaux umožňuje její umístění na jakýkoliv typ bazénu. Renovované bazény jsou opatřeny armovaným linerem, který zajišťuje jejich vodotěsnost.

Jaká je životnost filtrační kapsy?

V závislosti na podmínkách používání a údržby (tvrdost vody, pH, vnější znečištění, prostředí) je životnost filtrační kapsy 1 až 3 roky.
Doporučujeme ji čistit proudem vody jednou týdně a vždy, kdy je to třeba. Různé jemnosti filtrace (6, 15 a 30 mikronů) umožňují přizpůsobení výdrže v závislosti na provozních podmínkách bazénu.
Čas od času lze filtrační kapsy vyprat v automatické pračce. 

Co znamenají značky, které se nacházejí na etiketách kapes?

Jednotlivé zářezy vyznačují jemnost filtrace.

OBRUBY A DLAŽBY
Jaké různé typy obrub najdu u Desjoyaux?

Nabízíme obruby „Classic“ v několika odstínech, obruby „Tradition“ (několik odstínů), obruby „Authentic” (imitace dřeva) a obruby „Travertin“ (mramor). Použít se však dají jakékoliv typy obrub.

Co jsou to kluzké obruby?

 Je třeba upozornit, že na tomto typu povrchu se nesmí běhat.
Bezpečnost materiálů, ze kterých jsou vyrobeny dlažby a obruby, odpovídá platným předpisům.
V současnosti nabízené přípravky určené k ošetření povrchu neumožňují zachovat vzhledovou kvalitu materiálu.

Co je to kluzkost?

Naše dlažby byly testovány na odolnost proti uklouznutí. Odpovídají tedy normě EN13-451.

Moje obruby vypadají jako napadené červotoči.

Tohoto vzhledu se záměrně dosahuje při výrobě. Přidání oleje do formy umožňuje vytvoření povrchových bublinek.
U obrub typu „Tradition“ je forma rýhovaná, a tím se dosahuje typicky rustikálního vzhledu.

Co je to řada „Authentic“?

 Jedná se o řadu dlažby a obrub z rekonstituovaného kamene, vzhledově imitující dřevo.

Co je to řada „Tradition”?

Jsou to dlažby a obruby navržené a vyrobené s texturou a patinou „starého kamene“. Tato řada obsahuje 3 odstíny: písek, kámen a terakota.

Co je to řada „Travertin”?

Jsou to obruby a dlažby z měkkého mramoru nabízené v nepravidelném vzoru „opus incertum“ a jako čtvercové dlaždice 40 x 40.

BEDNĚNÍ
Co je to trvalé aktivní bednění?

Le concept de coffrage Desjoyaux a été breveté en 1978.
Il s’agit d’un assemblage de panneaux en polypropylène armés et coulés du béton.
Ce coffrage est de ce fait autoportant et imputrescible.

 Jedná se o patent Desjoyaux. Jsou to polypropylenové panely, které jsou vylity betonem. Toto bednění tvoří samonosnou konstrukci a je biologicky nerozložitelné.
Bednění se vyrábí vstřikováním kompozitních materiálů, díky kterým je nerozložitelné a snadno se s ním manipuluje. Dodává se ve tvaru a rozměrech odpovídajících budovanému bazénu. Konstrukce a základová deska jsou odlity z betonu najednou, tím vzniká monolitická konstrukce. Díky této patentované technologii můžeme na konstrukci poskytovat záruku v délce 10 let.

LINER
Co je to liner?

Povrchová fólie z měkčeného PVC, která zajišťuje vodotěsnost bazénu. Na konstrukci se fólie uchycuje pomocí upevňovacího profilu. Liner nabízíme v několika barvách.

Co je to armovaný liner?

 Jedná se o armovanou fólii tlustou 1,00 nebo 1,50 mm. Používá se k utěsnění nových nebo renovovaných bazénů. Svařuje se přímo na místě.

Téma: BEZPEČNOST A VYBAVENÍ

OBECNĚ
Musím zabezpečit svůj bazén?

V České a Slovenské republice neexistuje zatím zákon, který by ukládal povinnost zabezpečit rodinný bazén. Ve Francii však takový zákon existuje od 1. ledna 2004. Tento zákon ukládá povinnost vybavit soukromý rodinný bazén bezpečnostním zařízením. Zákon byl přijat z důvodu vysoké úmrtnosti dětí v rodinných bazénech. Před přijetím zákona umíralo ve Francii 85 dětí ročně na následky utonutí. O domácích mazlíčcích nemluvě… Doporučuje vám proto bazén zabezpečit. Existují 4 normalizovaná zařízení. Oplocení, alarmy, kryty a zastřešení.

 

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
Co je to zastřešení?

Skládací zastřešení Desjoyaux (nízká, polovysoká, podchozí) vyrobená z hliníkových profilů a polykarbonátových výplní umožňují prodloužit koupací sezonu, a zlepšit tak využití vašeho bazénu.

Existuje více druhů zastřešení?

Podle různých způsobů výroby existuje několik druhů zastřešení: pevná, posuvná a skládací. Dále je možno rozlišit zastřešení nízká, polovysoká a podchozí. Společnost Desjoyaux nabízí nízké a polovysoké modely Benjamine, América a Prestige, a dále vysoké podchozí zastřešení.

Skládají se zastřešení z jedné nebo z více částí?

Zastřešení se skládá ze tří částí: z hliníkové konstrukce, výplně a čel. Nízká a polovysoká zastřešení dodáváme ve 4, 5 nebo 6 smontovaných prvcích. Podchozí zastřešení dodáváme v rozloženém stavu, a konstrukce, výplně a čela se smontují na místě.

Z jakého materiálu se zastřešení vyrábějí?

Zastřešení se skládají z konstrukce z lakovaného hliníku a z výplní z polykarbonátu, metakrylátu nebo akrylonitrilstyrenu (SAN).

Odolává zastřešení počasí (vítr a sníh)?

Zastřešení Desjoyaux odpovídají normě NF P90-309. Odolávají tedy větru do 100 km/h a sněhu do 45 kg/m². Upozornění: V případě mokrého sněhu, především v silnější vrstvě, je nutno sníh ze zastřešení odstraňovat.

Splňují zastřešení Desjoyaux normu NFP 90309?

Ano. Zastřešení, která prodává společnost Desjoyaux, splňují požadavky normy NFP 90 309, a jsou tedy považována za normalizované bezpečnostní prostředky. Je však třeba připomenout, že žádný z těchto prostředků nemůže nahradit dohled dospělé osoby nad dětmi v bazénu nebo v jeho blízkosti.

Co je to profil zastřešení?

 Konstrukční prvek lineru nebo zastřešení, který slouží k vložení do příslušného prostoru. Př.: profil lineru, který umožňuje upevnění lineru do upevňovacího profilu; profil ohýbané konstrukce zastřešení.

Lze vybudovat zastřešení, které se bude opírat o stěnu sousední stavby?

Ano, zastřešení bude bezpečné, ale musí být předmětem studie specializované konstrukční kanceláře.

BAZÉNOVÉ KRYTY A PLACHTY
K čemu slouží bazénové kryty a plachty?

Měkké bazénové kryty umožňují uchovávat teplo bazénové vody nebo zajišťovat bezpečnost bazénu. Některé z nich patří mezi normalizované bezpečnostní prostředky.

Co je to zakrytí?

Nezbytný doplněk, který chrání bazén před vnějším znečištěním, uchovává teplotu vody nebo také zajišťuje bezpečnost bazénu. Existují zakrytí, která nezajišťují bezpečnost (bublinková fólie), a bezpečnostní zakrytí ruční (vyztužená plachta, zimní plachta) nebo automatická (rolety s navíječem mimo bazén nebo v bazénu).

Co je to plachta Filécopaque?

Je to zakrývací, tkaná, UV stabilní plachta s plošnou hmotností 130 g/m², která splňuje normu NF P90 308.
Tato plachta se může používat celoročně. Přes zimu bazén nevypouštějte, jen tak budou zachovány bezpečnostní vlastnosti plachty (nadnášení vodou) a zároveň bude plachta chránit bazén před znečištěním.
Minimální úroveň hladiny: horní třetina skimmeru
Maximální úroveň hladiny: horní 2/3 skimmeru
Výška hladiny požadovaná pro zazimování: horní 2/3 skimmeru
K natažení a složení plachty Filecopaque jsou potřeba 2 osoby. 

Mohu upravovat bezpečnostní zakrytí?

Úprava normalizovaného bezpečnostního vybavení od jiného dodavatele, než je výrobce bazénu, vylučuje odpovědnost tohoto výrobce za úpravu a případné následky.

Jaké nabízíte vyztužené plachty?

Modely bezpečnostních plachet Easy One, Easy First a Easy top splňují normu NF P 90 308. Jsou rovněž přizpůsobeny filtračním jednotkám Desjoyaux. Namotávání těchto plachet se provádí ručně pomocí kliky nebo pomocí motorizace „Rolltrot“.

Jaké nabízí Desjoyaux typy plachet a jsou všechny bezpečnostní?

Letní plachty typu bublinkové foóie plovoucí na hladině vody nejsou z pohledu zákona bezpečnostní. Desjoyaux nabízí řadu sítí a zimních plachet, které splňují bezpečnostní předpisy.

Co je to bublinková fólie?

Jedná se o letní zakrytí položené přímo na vodní hladinu. Používá se v noci, kdy snižuje tepelné ztráty, odpařování vody a znečištění bazénu. Bublinková fólie nebo letní plachta s navíječem vám pomůže uchovat přes noc teplo nastřádané přes den. Bublinková fólie nesplňuje bezpečnostní normy.

Co je to vyztužená plachta?

Je to bezpečnostní zakrytí složené z plachty (tkaná polyesterová fólie s PVC zátěrem, plošná hmotnost 550 g/m²) a z příčných nosných hliníkových tyčí spočívajících svými konci chráněnými patkami na obrubě bazénu. Napnutí a zajištění se provádí pomocí napínáku, svinutí pomocí navijáku a rozvinutí pomocí roztahovacího popruhu.
U malého bazénu zvládne svinutí a rozvinutí plachty jedna osoba. U bazénů nad 8 x 4 m by měly manipulaci provádět 2 osoby.
Toto zakrytí odpovídá bezpečnostní normě NF P90 308.
Záruka na ni je 3 roky ode dne zakoupení.  

Lze používat bezpečnostní plachty po celý rok?

Vyztužená plachta je celoroční. Používání zimní plachty nebo sítě je rovněž možné po celý rok, ale méně pohodlné v koupací sezoně (odstranění, instalace, skladování).

Jaký je rozsah záruk na plachty?

Všechny plachty jsou garantovány po dobu 3 let za podmínky jejich instalace v souladu s návodem k instalaci.
Ze záruky jsou vyloučena poškození způsobená následujícími meteorologickými podmínkami: prudký vítr, silné sněhové srážky a prudké krupobití. Při sněžení doporučujeme odstraňovat sníh z plachty, zabrání se tak jejímu prověšení a namáhání popruhů.
Ze záruky je rovněž vyloučeno opotřebení způsobené hrubým povrchem obrub, výškovými rozdíly a nepřítomností spojů. 

Co je to navíječ?

Jedná se o vybavení, jako je například JD Roller, které usnadňuje manipulaci s bublinkovou fólií.

OPLOCENÍ A ALARMY
Co je to bazénové oplocení?

Vybavení určené k instalaci kolem bazénu. Jedná se o vertikální tuhou nebo pružnou konstrukci vysokou nejméně 1,10 m a doplněnou vstupními vrátky, jejíž úlohou je bránit dětem mladším než 5 let v přístupu k bazénu.

Co je to alarm?

Bezpečnostní vybavení umístěné obecně na obrubě, které umožňuje signalizovat pomocí sirény ponoření do bazénu.

SOLÁRNÍ SPRCHA
Co je to solární sprcha?

 Jedná se o venkovní sprchu vybavenou zásobníkem vody, která je ohřívána slunečním zářením. Tato sprcha je vybavena nastavitelnou hlavicí.

PROTIPROUD
Co je to protiproud?

Protiproud je vytvářen dvourychlostním čerpadlem (PBI), které je vhodné pro všechny filtrační jednotky Desjoyaux (kromě GRI 110). Ovládá se pomocí pneumatického tlačítka umístěného na čelní stěně filtrační jednotky. Je určen pro všechny, kteří si chtějí masírovat tělo (s masážní hadicí nebo bez ní), nebo chtějí provozovat sportovní plavání.

OHŘEV VODY
Co je to výměník tepla?

Trubkové nebo deskové zařízení, které umožňuje výměnu tepelné energie mezi primárním okruhem z kotle a sekundárním okruhem z bazénu. Výměník může být rovněž instalovaný na nezávislý plynový kotel. 

Co je to elektrický ohřívač?

Jedná se o zařízení na ohřev bazénové vody, které se skládá z elektrického odporového tělesa a trubky připojené na výtlačnou stranu filtračního čerpadla. Je určeno k ohřevu na měřenou teplotu.

Lze u oválného bazénu použít roletu s navíječem mimo bazén nebo v bazénu?

Kvůli rozšiřování bazénu směrem ke středu nelze v současnosti žádnou plovoucí roletu použít na oválný bazén. Bazén by nebyl chráněn proti vnějšímu znečištění a navíc by si roleta nezachovala své bezpečnostní vlastnosti. Existuje luxusní model, jehož roleta klouže po obrubě bazénu: „Agora“ od Hydra Systeme.

K čemu slouží programovací časovač?

Časovač v elektrické skříňce slouží k nastavení a řízení doby filtrace v automatickém režimu. Správná délka filtrace odpovídá polovině teploty vody. Př.: voda 28 °C = délka filtrace 14 h

Jak lze vyměnit žárovku v reflektoru?

Z bezpečnostních důvodů (vodotěsnost) doporučujeme vyměnit celý reflektor.

Téma: ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ VODY

ÚDRŽBA BAZÉNU: OBECNĚ
Co jsou to ošetřující přípravky?

Různé chlorové nebo nechlorové přípravky určené k údržbě bazénu. K dispozici v obchodech Desjoyaux.

Jak čistit bazén?

Čištění se provádí pomocí bazénového vysavače.
Po připojení hadice a násady na hlavu vysavače::
1. Položte hlavu vysavače na dno bazénu.
2. Zavodněte hadici vysavače tím, že ji připojíte na výtlak filtrační jednotky.
3. V závislosti na výkonu čerpadla nastavte skim-vac (talíř) tak, aby se celé nebo část sání soustředila na centrální otvor, do kterého bude připojen druhý konec hadice. Pokud máte filtraci se dvěma kapsami, dbejte na to, abyste před připojením vysavače jednu ze dvou kapes uzavřeli.
4. Čistěte systematicky povrch bazénu (jako když sekáte trávník).

Jak vyčistit filtrační kapsu?

Toto čistění by se mělo provádět každých 10 až 15 dní, při uvádění do provozu častěji, v průběhu sezony jednou týdně. Obraťte kapsu naruby a opláchněte ji proudem vody. Pokud je to nedostatečné, vyperte kapsu v pračce při 30 °C. Rovněž je třeba pečlivě vyčistit koš předfiltru tím, že ho opláchnete proudem vody.

Jak mám udržovat vyztuženou plachtu?

 Zkontrolujte stav zátěru, který je pod trubkami. V případě opotřebení je nutná jejich výměna (uveďte typ patek).
Údržbu vyztužené plachty má na starosti majitel.
Abyste zabránili nevratnému pokřivení nebo zkroucení výztuží, doporučujeme odstraňovat z plachty sníh, suché listí i ostatní předměty, které by mohly ucpávat odvodňovací otvory (a napomáhat tak vytváření vodních kapes).
Plachtu čistěte vždy pouze měkkou houbou a vodou se saponátem, nikdy nepoužívejte líh nebo rozpouštědla. Je zakázáno používat abrazivní prostředky a vysokotlaké čištění.
Vyztužená plachta se nesmí čistit, když je natažená na bazénu. 

Je třeba provádět zvláštní údržbu vyztužené plachty?

Dvakrát za rok vyčištění vysokotlakým čističem. Na čepele nepoužívejte abrazivní přípravky.
Pokud dojde k závadě, která brání zakrytí a zabezpečení bazénu, musejí být všechny poškozené díly co nejdříve vyměněny.
Používejte pouze díly schválené vaším dodavatelem/instalatérem. Náhradní díly musejí být originální a musejí splňovat ustanovení norem. 

Jak mám správně udržovat kryt Filecopaque?

Plachtu čistěte vždy pouze měkkou houbou a vodou se saponátem, nikdy nepoužívejte líh nebo rozpouštědla. Je zakázáno používat abrazivní prostředky a vysokotlaké čištění.
Vyztužená plachta se nesmí čistit, když je natažená na bazénu. 

Co je to elektrolyzér?

Elektrolyzér je elektrický přístroj připojený k filtraci, který je schopen vytvářet ze slané bazénové vody (3 až 4 g/l) roztok chlornanu sodného („savo“), a tím dezinfikovat bazén.

Co je to výkvět?

Jedná se o přirozený náhodný jev vyskytující se na dlažbě a obrubách. Je to migrace uhličitanu vápenatého obsaženého v cementu, který vzlíná na povrch
a vytváří zde výkvěty. Jev vymizí za relativně dlouhou dobu, výkvěty však nijak nenarušují vlastnosti betonu. Existují přípravky, které mohou jev zmírnit (Techniseal).

Co je to přestabilizace?

Pro vyloučení vlivu UV na chlor je třeba přidat stabilizátor (kyselinu kyanurovou). Každá tableta stabilizovaného chloru obsahuje určitý podíl stabilizátoru, který zůstává ve vodě (pokud není odstraněn vypuštěním bazénové vody). Při obsahu nad 75 ppm (dílů na milion) ve veřejném bazénu nebo nad 120–150 ppm v soukromém bazénu hovoříme o přestabilizované vodě. V takovém případě se účinnost chloru snižuje.

KONTROLA pH VODY A ZELENÁ VODA
Co je to pH?

pH (vodíkový exponent) umožňuje stanovit, zda je bazénová voda kyselá nebo zásaditá.
Bez ohledu na zvolený způsob ošetřování vody musíte vždy začít kontrolou jejího pH.
Úspěch nebo neúspěch ošetření totiž spočívá právě na správném pH. Neopomíjejte tento krok, je zcela zásadní.
Vodíkový exponent pH se měří na stupnici od 0 do 14.
• Pokud je pH na 7, pak je voda neutrální.
• Pokud je nižší než 7, pak je kyselá.
• Pokud je vyšší než 7, pak je zásaditá.
Čím vyšší bude pH bazénové vody (zásadité), tím bude dezinfekční účinek chloru slabší.

Ideální pH
Ideální pH se nachází mezi 7 a 7,2.

Řešení v případě nesprávného pH
V takovém případě je třeba použít přípravek pH+ nebo pH-.
Pro dosažení změny o 0,1 v bazénu o objemu 50 m³ musíte použít buď 250 g pH+, nebo 500 g pH-.
Př.: pro bazén o objemu 50 m³: výchozí pH je 7,8 a chcete ho snížit na 7,2: rozdíl činí 0,6, musíte tedy použít 3 kg pH-. V opačném případě, pokud je výchozí pH 6,8 a chcete ho upravit na 7,2, činí rozdíl 0,4, a musíte použít 1 kg pH+.

Přípravek vložte přímo do koše skimmeru, filtrace musí běžet. Pro dosažení rychlejšího účinku můžete přípravek rozpustit v zahradní konvi a roztok poté nalít po obvodu přímo do bazénu. Tento postup se nesmí nikdy použít pro chlorový přípravek. 

Kde si mohu nechat provést rozbor vody?

Ošetřování vody znamená rovněž její pravidelné rozbory. V průběhu jediné sezony se může složení bazénové vody významně měnit.
Váš prodejce Desjoyaux je vybaven profesionální analytickou laboratoří, ve které může provést rozbor vaší bazénové vody a doporučit vám správný postup jejího ošetřování.
Stačí mu přinést láhev vody odebrané v hloubce 40 cm na opačné straně bazénu, než je umístěna filtrace. 

Co je třeba dělat pro dosažení křišťálově čisté vody?

Je třeba kombinovat 3 prostředky:
- fyzikální v podobě filtrace,
- chemický v podobě dezinfekce a ošetřování,
- kontrola s pravidelnými rozbory.

Jaké jsou možnosti bezchlorového ošetřování pro můj bazén?

 Bezchlorové prostředky ošetřování vody jsou:
- JD Clar a JD Flash
- Aktivní kyslík

Voda v mém bazénu je zelená, co mám dělat?

L'eau verte est due principalement à la présence d'algues.

Příčiny Náprava

Nesprávné pH

Upravte pH na mírně kyselou hodnotu

Nedostatečná doba filtrace

Nedostatek ošet?ujícího p?ípravku. Vykartá?ujte st?ny a dno bazénu tak, aby se ?asy dostaly do roztoku.

Příliš dlouhé zazimování

Nedostatek ošet?ujícího p?ípravku. Vykartá?ujte st?ny a dno bazénu tak, aby se ?asy dostaly do roztoku.

Nedostatečně čištěný filtr
Příliš stabilizátoru

Proveďte šokové chlorování 20 g/m³, zapněte filtraci na nepřetržitý chod a čistěte filtry jednou až dvakrát denně podle potřeby.

Voda velmi zelená 
Příčiny jsou pravděpodobně stejné jako v předchozím případě, s tím rozdílem, že bazén byl nejspíš delší dobu opuštěn.

Co je třeba udělat:
- Upravte pH na mírně kyselou hodnotu. 
- Vykartáčujte stěny a dno bazénu tak, aby se řasy dostaly do roztoku. 
- Proveďte šokové chlorování 20 g/m³ a současně přidejte 1 litr JD Flash na 10 m³ vody. 
- Nepřetržitě filtrujte.
- Čistěte filtr jednou až dvakrát denně.

Pro urychlení ozdravení bazénu vám doporučujeme umístit do koše skimmeru flokulační mega-kapsu.
U složitých případů vám může váš prodejce Desjoyaux provést ve své laboratoři celkový rozbor vody. Stačí, když přinesete vzorek vody z vašeho bazénu. 

Co je to zásaditost?

Zásaditá voda je voda, která má pH vyšší než 7.

FILTRAČNÍ SYSTÉM
Kolik hodin denně mám filtrovat vodu v bazénu?

Jednoduché pravidlo pro stanovení správné doby filtrace je rozdělení teploty vody dvěma. Pokud je teplota vody 24 °C, filtrujte 12 hodin denně.
Snažte se filtrovat přes den, kdy to váš bazén potřebuje. Filtrovat přes noc není k ničemu. 

Stačí filtrace k tomu, aby voda v bazénu zůstala čistá pro koupání?

Kvalitní vody dosáhnete kombinací mechanické filtrace a chemické dezinfekce.

Jak se starat o filtrační kapsu, JD Master Filtre a mega-kapsu?

Proprat pod proudem vody nebo vysokotlakým čističem, pokud je příliš zanesená vodním kamenem. Lze ji rovněž na několik hodin ponořit do kyselého roztoku a poté ji propláchnout vodou.

Co je to kartušový filtr?

 Jedná se o filtrační prvek, obecně z polyesteru, umístěný do svislého válce.

Co je to křemelinový filtr?

Je to nádrž, která obsahuje filtrační prvky ve formě tkaniny nebo svíček (syntetická vlákna nebo pryskyřice). Filtrace je zajištěna tenkou vrstvou křemeliny (zkamenělé řasy), která pokrývá vnější povrch filtračních prvků.

Co je to filtr s aktivní membránou?

 Jedná se o patent Desjoyaux. Membrána, která zachytává mechanické nečistoty, je umístěna před čerpadlem ve filtrační jednotce (omezení potřeby potrubních rozvodů).

Co je to pískový filtr?

 Jedná se o nádrž nebo tlakovou nádobu. Voda se čistí přes pískovou náplň a poté se vrací zpět do bazénu.

Co je to jemnost filtrace filtračních kapes?

Všechny jemnosti kapes jsou uvedeny na vnitřních etiketách. Také švy a zářezy na horním okraji kapsy umožňují určit jemnost filtrace.
kapsa 6µ: bílý šev + 1 zářez
kapsa 15µ: zelený šev + 2 zářezy
kapsa 30µ: černý šev + 3 zářezy

OŠETŘOVÁNÍ VODY CHLOREM
Co je to chemické ošetřování vody?

 Jde o ošetřování bazénové vody, aby zůstala křišťálově čistá, které se provádí kombinací dvou prostředků: mechanické filtrace a chemického ošetření. Chemické ošetřování dezinfikuje vodu a pomáhá udržovat její chemickou rovnováhu.

K čemu slouží chlor v bazénové vodě?

Chlor je oxidační činidlo, které dezinfikuje vodu ve vašem bazénu. Do bazénu může být přidáván v různých skupenstvích (kapalný, pevný, plynný) a v několika formách (tablety, prášek, distributory, dávkovací čerpadla) v závislosti na výběru a na používání bazénu (rodinný nebo veřejný).

Jak se měří pH a množství chloru?

Doporučujeme měřit pH a obsah chloru jednou týdně pomocí analytické sady. Voda se odebírá na opačné straně, než je filtrace, v hloubce přibližně 40 cm. Nejlepší je provádět tyto odběry na konci dne.

Co může způsobovat změnu obsahu chloru?

Na kvalitu vody může mít vliv například bouřka nebo mimořádně velký počet lidí v bazénu. V takových případech je tedy třeba zkontrolovat obsah chloru a upravit ho.

Můj bazén je cítit čím dál více chlorem. Co se děje?

 Zápach je způsoben přeměnou volného chloru (který se mísí s organickými nebo minerálními odpady) na kombinovaný chlor, tedy tvorbou chloraminů.
Zápach neznamená přebytek chloru, ale naopak signalizuje potřebu dodat další volný chlor. 

K čemu slouží šokové chlorování?

Šokový chlor se velmi rychle rozpouští ve vodě a vede k šokovému chlorování v případě přítomnosti řas. Jeho tablety, prášek nebo granule používané v dávce 20 g/m³ jsou rovněž silně stabilizované proti UV, což může vést ke snížení účinnosti chloru v případě, že byla překročena koncentrace stabilizátoru 75 ppm. Šokové chlorování nepoužívejte v uzavřených prostorách (kryté interiérové bazény).

Co je to pomalý chlor?

Pomalý chlor má formu 200g tablet. Udržuje se jím koncentrace volného chloru na 1 g na 1 m³ a den. Tablety obsahují kyselinu kyanurovou, takže každé přidání chloru vede ke zvýšení koncentrace stabilizátoru ve vodě. Výsledkem může být snížení účinnosti chloru.

Jaké je dávkování pomalého chloru a šokového chloru na m³?

Pro dosažení účinné dezinfekce je třeba udržovat obsah volného chloru na správné úrovni a pH na odpovídající hodnotě. U rodinného bazénu je tedy třeba udržovat: 1 gram aktivního chloru na 1 m³ a den. K tomu se do skimmeru umísťuje v koupací sezoně trvale 1 tableta (podle objemu bazénu – 150 g na 100 m³ vody). Šokové chlorování je jednorázový zásah určený jako doplněk k rutinní dezinfekci. Používané dávkování je přibližně 20 g na m³ (tablety nebo prášek).

Obsah chloru v mém bazénu je příliš vysoký. Jak ho mohu snížit?

Ideální obsah chloru pro zajištění pohodlného používání a zároveň dostatečné dezinfekce se nachází mezi 1 a 1,5 ppm kolorimetrické stupnice.   Přebytek chloru může způsobovat předčasné stárnutí lineru a dalších zařízení, případně i dráždění očí a pokožky.
Pro snížení obsahu chloru je třeba přerušit jakékoliv jeho další přidávání a zapnout filtraci na nepřetržitý chod, aby se podpořilo vypařování. Doplněním čisté vody pomůžete jeho rozředění, vyhněte se však vypouštění příliš chlorované vody do kanalizace. 

ZAZIMOVÁNÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ
Jak probíhá zazimování s plachtou nebo krytem?

 Bazén se na zimu nesmí vypouštět. Hladinu vody udržujte na 2/3 výšky skimmeru tak, aby byly zachovány bezpečnostní vlastnosti plachty (nadnášení vodou). 
Demontujte pouze čerpadlo, filtrační jednotku nechte v bazénu.
Výška hladiny požadovaná pro zazimování: 2/3 výšky skimmeru (hladina vody nesmí být níže než 150 mm pod horní hranou obruby). 

Mám provést šokové chlorování před přidáním zazimovacího přípravku?

Důležité je zazimovávat čistý bazén. Šokové chlorování před zazimováním tedy doporučujeme.

Mám elektrolyzér. Mohu použít zazimovací přípravek?

Zazimovací přípravek můžete s elektrolyzérem použít za podmínky, že je elektrolyzér po dobu zazimování odstaven.

Jak po zimě správně uvedu bazén do provozu?

Abyste zabránili rozvoji řas, uveďte bazén do provozu co nejdříve na začátku sezony. Rozdíly podle typu zazimování:
Celkové zazimování (v každém případě se můžete obrátit na některého z našich prodejců): Odstraňte zimní kryt, vyčistěte ho, osušte a ukliďte. Vyjměte a uskladněte plováky. Instalujte zpět filtrační jednotku nebo čerpadlo. Pomocí síťky odstraňte ze dna a z hladiny největší nečistoty. Pokud je to potřeba, doplňte do bazénu vodu. Zkontrolujte správné fungování časovače a proudového chrániče a spusťte filtraci. Vyčistěte dno bazénu vysavačem. Vyčistěte dlažbu a obruby směrem od bazénu. Zkontrolujte pH vody, upravte ho a proveďte šokové chlorování (20 g/m³), filtraci nechte nepřetržitě v chodu po dobu 24 až 48 hodin.
Částečné zazimování: Pokud přes zimu spustíte filtraci na několik hodin, usnadní to uvádění bazénu do provozu.
Hlavním úkonem je nastavení doby filtrace podle teploty, a to i v případě, že voda nevypadá znečištěná. Je třeba vyčistit stěny a dno bazénu, stejně jako upravit pH a obsah chloru. 

VYSAVAČE A ROBOTY
Co je to JD Net?

Je to nezávislý vodní vysavač, který nasává a filtruje zbytky a nečistoty, aniž by ovlivnil filtraci. Na sání se připojuje pomocí dílu nazvaného skim-vac.
Jemnost filtrace: 200 mikronů 

Se kterou jednotkou lze JD Net používat?

JD Net je systém automatického vysavače, který lze používat s kteroukoliv filtrační jednotkou (kromě GRI 110). Jemnost filtrace je 200 mikronů.

Téma: RŮZNÉ

RŮZNÉ
Horká linka Desjoyaux

 Zvláštní oddělení v rámci skupiny Desjoyaux; jeho pracovníci jsou poradci, kteří vám pomohou nebo odpoví na vaše dotazy na čísle
Horká linka Desjoyaux: +420 224 915 904

Jak funguje kmotrovství? U koho si mám vyžádat dárek?

Zvláštní dokument stanoví podmínky kmotrovství, která může probíhat na celém území Francie. Dárek poskytuje prodejce, u kterého nový zákazník nakupuje.