Právní informace

Každý přístup a/nebo používání internetové stránky www.desjoyaux.cz předpokládá souhlas se všemi uvedenými podmínkami, jejich dodržování a bezpodmíneèné přijetí.

Zveřejnìní

 

Hosting
Ice developement
16, rue Maurice Bouchor – 69007 Lyon

 

Direction de la publication (Øeditelství pro zveøejnìní)
Service Marketing (Marketingové služby): Fanny Desjoyaux
webmaster: Elliot Darren

Obsah

Veškerá díla, jež jsou součástí těchto internetových stránek, jsou vlastnictvím agentury PISCINES DESJOYAUX SA nebo třetí osoby, která dala souhlas ke zveřejnění. Jsou chráněna autorskými právy a na základě článku L.511.1 a následujících zákona o duševním vlastnictví, které se vztahují k ochraně průmyslových vzorů. Reprodukce zmíněných internetových stránek v papírové či elektronické podobě a děl, která jsou na nich uvedena, je povolena s výhradou, že bude přísnì omezena na osobní použití při vyloučení jakéhokoliv použití pro reklamní a/nebo komerční účely, a/nebo pro použití k informačním účelům a/nebo k účelům, které jsou v souladu s čl. L.122-5 zákona o duševním vlastnictví.

Společnost PISCINES DESJOYAUX SA neposkytuje žádnou záruku vztahující se na spolehlivost nebo na fungování této služby a v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv škody, a to včetně, avšak nikoli pouze, škod přímých, nepřímých, druhotných nebo závad, ztrát zisku nebo přerušení činnosti, které by mohly nastat při používání nebo pokud nelze této služby využít. Společnost PISCINES DESJOYAUX SA také nepobírá žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek přímo či nepřímo spojených s touto internetovou stránkou praha.desjoyaux.cz.

Shromažďování osobních údajù

Požadované informace jsou určeny pro potřebu společnosti PISCINES DESJOYAUX SA a její distribuční síti; jsou nutné pro zpracování vaší žádosti. Je tedy nezbytné na otázky odpovědět. Máte právo na přístup k údajům, na provedení změn, oprav a odstranění údajů, jež se vás týkají (francouzský zákon o informatice a svobodách „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978). V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na: Service Hotline (hotline servis), Piscines DESJOYAUX, ZI du Bas Rollet, BP 280, 42486 LA FOUILLOUSE CEDEX.