Zimní plachta Desjoyaux

nejlepší řešení pro zazimování

Zimní plachta pro bazény od Desjoyaux je ideálním řešením pro dlouhodobá zakrytí. Naše řady Grille a Skin omezují fotosyntézu a s tím spojený rozvoj řas.

Zimní plachta
Zimní plachta

Zimní plachta
Ideální pro zakrytí bazénu mimo sezonu, ať už ho zazimujete nebo ne.

0

Ideální pro zakrytí bazénu mimo sezonu, ať už ho zazimujete nebo ne.
Zimní plachta zabraňuje fotosyntéze. Brání tak rozvoji řas a dalších mikroorganismů a usnadňuje údržbu a dopouštění bazénu.
Řada SKIN, která je ještě pevnější než řada GRILLE, má kromě izolačních vlastností také popruhy; plachta se tak při větrném počasí nemůže samovolně zvednout.
Kvůli náročné manipulaci a upevňování nejsou tyto plachty určeny ke každodennímu odstraňování.

Všech našich 5 modelů určených pro zazimování nebo dlouhá období zakrytí lze:
• použít bez ohledu na roční období,
• upevnit pomocí popruhů, které snižují nebezpečí nadzvednutí,
• využít jako vhodné opatření proti rozvoji řas a dalších mikroorganismů.

GRILLE COLD
GRILLE FREEZE
GRILLE EXTREM SKIN COLD
SKIN FREEZE

Pro více informací o řešeních pro ochranu vašeho bazénu, především o našich 5 modelech plachet speciálně určených pro zazimování/dlouhá období zakrytí, se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Desjoyaux (odkaz na seznam zastoupení),
který vám vysvětlí výhody jednotlivých modelů: systém uchycení, barvy, provedení, instalaci, …

Všechny naše modely jsou garantovány po dobu 3 let za podmínky jejich instalace v souladu s návodem k instalaci.
Ze záruky jsou vyloučena poškození způsobená následujícími meteorologickými podmínkami: prudký vítr, silné sněhové srážky, prudké krupobití.

Vide

- Plachta – zazimování :
Bazén se na zimu nesmí vypouštět. Hladinu vody udržujte na 2/3 výšky skimmeru tak, aby byly zachovány bezpečnostní vlastnosti plachty (nadnášení vodou). Demontujte pouze čerpadlo, filtrační jednotku nechte v bazénu.
Výška hladiny požadovaná pro zazimování: 2/3 výšky skimmeru (hladina vody nesmí být níže než 150 mm pod horní hranou obruby).

- Plachta – údržba:
Abyste zabránili nevratnému pokřivení nebo zkroucení výztuží, doporučujeme odstraňovat z plachty sníh, suché listí i ostatní předměty, které by mohly ucpávat odvodňovací otvory (a napomáhat tak vytváření vodních kapes).
Plachtu čistěte vždy pouze měkkou houbou a vodou se saponátem, nikdy nepoužívejte líh nebo rozpouštědla. Je zakázáno používat abrazivní prostředky a vysokotlaké čištění.
Vyztužená plachta se nesmí čistit, když je natažená na bazénu.
Používejte pouze díly schválené vaším dodavatelem/instalatérem. Náhradní díly musejí být originální a musejí splňovat ustanovení norem.